Projecte Smart City

Ciutat Intel·ligent

Ajudem a modernitzar els serveis municipals en la seva transformació digital buscant resoldre de manera eficaç i eficient les necessitats i desitjos de la ciutadania.

Una ciutat intel·ligent és una ciutat col·laborativa, connectada i receptiva. Integra tecnologies digitals i utilitza dades de tota la ciutat per respondre a les necessitats dels ciutadans, per crear comunitats duradores i proporcionar més oportunitats per als ciutadans.

Plataforma Smart City és una proposta liderada per l’Ajuntament, amb l’ambició de fer de la ciutat un lloc millor per viure, treballar i visitar. Amb millor connectivitat, més innovació, més transparent i amb dades obertes i amb més inclusió digital.

Es tracta d´un conjunt d´actuacions per facilitar la interacció entre el govern de la ciutat, els ciutadans, les dades i la tecnologia digital.

 Aquest projecte és cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).